T Y P - F R O N T !

De redactie van TYP/Typografisch Papier nodigt u uit bijdragen te vervaardigen voor de komende INTERNET uitgave van TYP, TYP FRONT (Negende jaargang/# N/December 1995), maximaal 500 logins. Per 1 december 1995 via URL http://www.typ.nl. Speciale uitgave voor de beurs van kleine uitgevers voor de Beurs Kleine Uitgevers in Paradiso op 10 december 1995.

The editors of TYP/Typographical Paper invite you to contribute to the coming INTERNET issue of TYP, TYP FRONT (Volume 9/# N/December 1995), 500 logins maximum. From December 1st 1995 via URL http://www.typ.nl. Special edition for the Small Publishers Fair in Paradiso on December 10th 1995.

Lever uw bijdragen op floppy-disk, per e-mail, fax, of eventueel optisch model A4 formaat (kleur mogelijk). Teksten: artikelen in eenheden van 200 woorden (ascii of html), voor een optimale leesbaarheid op het scherm. Beeld: kleur, liefst liggend (3:4 monitor formaat), 8 bit (max 256 kleuren), GIF, JPEG (miljoen kleuren voor downloadable documenten)

Contributions please on floppy-disk, by e-mail, fax or even as an optical model size A4 (color possible). Texts: articles in units of 200 words maximum (ascii or html) for optimal legibility on the screen. Visuals: color, preferable landscape (3:4 screen proportions), 8 bit (max 256 colors), GIF, JPEG (millions of colors for downloadable documents)

Vriendelijke groeten/Regards,
Peter Mertens, Max Kisman, Jan Dietvorst, Kees Maas, Atte Jongstra.

Stuur naar / Send to:

TYP c/o
Nieuwe Uilenburgerstraat 110
1011 LX Amsterdam
tel and fax 020-6628831

email:
Peter Mertens , Max Kisman or TYP/Typografisch Papier

back TYP FRONT