- I N - H E T - W O U D -
______________________________________________________
ER WAS EEN MAN.
DIE ZEI DAT HIJ.
DE WAS DEED.
EN SINDSDIEN.
DOET HIJ NIET.
ANDERS.

Martin Bril

_____________________________________________________

TYP FRONT

©1995 TYP/Typografisch Papier and the author