- I N - H E T - W O U D -
______________________________________________________
______________________________________________________
ERGENS WORDT NERGENS
Volgens de post- en treindeskundige Patrice Riemens wordt de Nederlandse post binnenkort nog maar op 6 plaatsen gesorteerd. Dat zijn er nu nog 17 en u moet bij die handeling denken aan een volautomatische installatie met de omvang van een middelgrote Hema. Op poststukken is de afkomst van een van de verdeelcentra leesbaar; de brief heeft een afzender en is in de tussentijd ergens geweest. Iemand heeft uit hoofde van zijn beroep het contact tussen zender en ontvanger mogelijk gemaakt. Het is bijvoorbeeld een mensenvriend die zelf ook graag bericht ontvangt en om die reden met aandacht zijn post besteld. Een plek heeft hij ook en die staat vermeld op het stempel op het hoofd van de koningin. Deze koe komt voor in het stempel van het postkantoor van St. Christophe en Briounnais, Frankrijk. De onderhavige brief werd daar op 5 mei 1994 te 16.00 uur gestempeld. Bovendien worden wij ingelicht over het historische karakter van de stad, bekend om zijn markten en beurzen. In Nederland was de informatieve waarde van de bestempeling -tot voor kort - iets minder omvangrijk. Met de reductie tot 6 verdeelcentra echter, verdwijnt de additionele berichtgeving nagenoeg helemaal. Voor het formaat en uiterlijk van de poststukken zal de volautomatische verwerking ongetwijfeld ook gevolgen hebben; de tijd dat een gerookte bokking gefrankeerd ter post kon worden bezorgd ligt voorgoed achter ons. Het is eens te meer een teken dat PTT Nederland haar interesse in de slakkenpost verliest. (J.D.)
_____________________________________________________

TYP FRONT

©1995 TYP/Typografisch Papier and the author