NIEUW! Juli 2001: ga naar www.interbellum.nl NIEUW!
Sinds 1991 geeft INTERBELLUM grafiek uit van beeldend kunstenaars. De prenten worden in kleine oplage in eigen zeefdrukwerkplaats vervaardigd. Het hele scala van technische mogelijkheden komt daarbij aan bod, van schilderkunstig tot (foto)grafisch. Het gaat steeds om authentieke kunstwerken, die als prent op papier zijn bedacht. Deelnemende kunstenaars worden benaderd op grond van kwaliteit en hun vermogen zich in dit medium uit te drukken.
Voor leveringsvoorwaarden en andere informatie kunt u zich wenden tot meester-drukker Kees Maas en bureau-medewerker Jan Dietvorst bij INTERBELLUM grafiek, telefoon 020 6837838

of post: Interbellum

INTERBELLUM grafiek is a publisher of artists prints since 1991. The works are produced in small editions in publishers' own silkscreen-studio and cover the wide range of the technique, from painterly to (photo)grafic. These are authentic works of art conceptualised as prints on paper. Participating artists are selected on quality and their ability to express themselves in the medium. For delivery and other information please contact masterprinter Kees Maas and officemanager Jan Dietvorst at INTERBELLUM grafiek, telephone +31 20 6837838, or email: Interbellum

<<- KLIK HIER voor Interbellum || TYP ->>