DE BEELDLUS 1991

In het kader van PARK XXX 1991-2021 luister ook de podcast!

beeldlus logo 1991 © Willem Henri Lucas

Amsterdam, 1991

Aan de Minister van WVC
H. d’Ancona
afdeling beeldende Kunsten BC a 504
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk

Commissie Activiteiten en Publicaties,

Geachte commissie,

Gaarne uw aandacht voor de volgende subsidieaanvrage
voor een manifestatie op het gebied van de beeldende kunst.

 1. Gegevens aanvrager:
  Vereniging van Mediakunstenaars
  Bloemgracht 121
  1016 KK Amsterdam
  020-272620/229764

Amro bank 48.54.26.080
giro van de bank 2391

Kontaktpersonen:
Maarten Sprenger en Peter Mertens
020-864268/254758

 1. Rechtspersoon
  vereniging
  K.V.K. nr. V533918
  niet BTW plichtig

Bestuur
Heiner Holtappels, voorzitter
Bob van Walderveen
David Garcia
Raul Marroquin
Nan Hoover
Claudio Goulart
Maarten Sprenger, secretaris/penningmeester

Doelstelling rechtspersoon:
Bevordering van de belangen van de mediakunst en -kunstenaars en het organiseren en initiëren van activiteiten op dit gebied.

Brochure bijgesloten, documentatiemap aanwezig bij commissie instellingen onder Time Based Arts/VMK. Curriculæ der deelnemers ter inzage.

 1. Gegevens manifestatie:
  tentoonstelling.

4 t/m 15:

MANIFESTATIE/TENTOONSTELLING
De beeldlus

Het bestuur van de Vereniging van MediaKunstenaars is voornemens gedurende twee weken in de maanden juni/juli 1991 in de ruimte van (en in samenwerking met) Time Based Arts aan de Bloemgracht een tentoonstelling/-installatie te wijden aan een fenomeen dat zich binnen de vereniging als trend manifesteert. Al geruime tijd maken beeldend kunstenaars uit verscheidene disciplines gebruik van computers in beeldende zin. Zowel als hulpmiddel, als in combinatie met andere technieken. De laatste tijd onderzoeken meer en meer kunstenaars de mogelijkheden van de computer als beeldend middel op zich. Beïnvloed door de technische mogelijkheden (en beperkingen) van eenvoudige (beeld)computers is een groot aantal kunstenaars doende met de productie van BEELDLUSSEN. Dit zijn zichzelf na verloop van tijd herhalende beeldenreeksen, al dan niet in de vorm van een dynamisch lichtschilderij, al dan niet in de vorm van een animatie. Het bestuur van de Vereniging van MediaKunstenaars meent dat de experimenten die menigeen daarmee ondernomen heeft zich tot een nieuw genre hebben ontwikkeld, dat van belang is voor de hedendaagse mediakunst. Dat is voor het bestuur van de Vereniging van MediaKunstenaars een reden de beeldlussen aan het publiek te willen presenteren. De verschillende inhoudelijke voorkeuren der deelnemers en het verschillend karakter van de te verwachten bijdragen (soms poëtisch, soms ironiserend, soms idee-matig of prikkelend door pure schoonheid) en het in beeldende zin vernieuwend karakter van de toegepaste techniek schept de verwachting dat een breed publiek in de tentoonstelling geïnteresseerd is, een reële verwachting is dat rond de 500 bezoekers de tentoonstelling zullen bezoeken.

In het stadium waar het initiatief zich nu in bevindt is er een commissie van de vereniging doende te inventariseren welke kunstenaars bijdragen kunnen en willen leveren voor een installatie waar gedurende twee weken een vijfentwintigtal BEELDLUSSEN gelijktijdig en continu vertoond worden. Medewerking is toegezegd door en/of wordt verwacht van Ryu Tajiri – kunstenaar, Michel Cardena – Kunstenaar, Berry Meyers, filmer, Rob Luca – kunstenaar, Bill Spinhoven – kunstenaar, Peter Mertens – kunstenaar/docent Rietveld, Maarten van der Ploeg, kunstenaar/docent Rietveld, Maarten Sprenger – kunstenaar, Jaap de Jonge – kunstenaar/docent St.Joost, AnneMieke Eggenkamp – kunstenaar, Max Kisman – kunstenaar, Pieter Baan Müller – kunstenaar, Wiel Seuskens – kunstenaar/docent beeldtechnologie, Ivo van Stiphout – kunstenaar, Donald Beekman en Martin Keppy – filmers, en de kunstacademie studenten Alex Palmboom, Eric Mels, Marcel de Laat, Robert van der Linde, Florine Kerkmeer.

Peter Mertens en Jaap de Jonge zijn doende met het ontwerp van de installatie. Het wordt een rondgang langs vijfentwintig -min of meer- private cabines. (schetsontwerp bijgevoegd)

Er is contact gelegd met Commodore Nederland. In ruil voor een minieme naamsvermelding en een kleine onkostenvergoeding zouden zij (vijfentwintig) voor vertoning benodigde apparaten ter beschikking kunnen stellen.

De tentoonstelling wordt begeleid door de publicatie van een kleine catalogus, een brochure, uitnodigingen en een affiche. De vormgeving daarvan is in handen van Henri Lucas en Peter Mertens.

Bijgevoegd is een videoband met enkele studies van beeldlussen van Ivo van Stiphout, Peter Mertens, Maarten Sprenger, Bill Spinhoven, Ryu Tajiri en Maarten van der Ploeg. Tevens op de band een schets van de inrichting van de ruimte en de ‘cabines’ door Jaap de Jonge.

Wij verzoeken u ons een subsidie van ƒ 26.459,87 om de kosten van bijgaande begroting te dekken.

Met groet en hoogachting,

namens de vereniging,

Maarten Sprenger (secretaris)
Peter Mertens commissie beeldlussen. VMK

zie www.nrc.nl/nieuws/1991/07/18/zomerfestijn-amsterdam-19-juli-t-m-4-augustus


Posted

in

,

by

Tags: