25 JAAR PARK 4DTV 1991 – 2016 (&parkkar)

laatst bij de tijd gebracht:  JULI 16th 2016 Hou deze pagina in de gaten! Spoedig meer feestelijkheden. 
Zie park.nl | twitter.com/park4dtvfacebook.com/p.a.r.k.4dtv | peter@park•nl

 

debeeldluslogo

park.nl/25 from park 4dtv on Vimeo.

This is the original broadcast – from july 27th 1991 – of the catalogue of the ‘Beeldlus’. In the summer of 1991 was exhibition of Amiga loops in Amsterdam, triggered the start of PARK4DTV, a collection of more than 1000 artworks of 1 hour Pure Image and Sound bij park.nl. Now digitised with the help of stedelijk.nl. Let’s celebrate! see http://www.park.nl/25


 

SUBSIDIE AANVRAGE!

 

Amsterdam,
Aan de Minister van WVC
H. d’Ancona
afdeling beeldende Kunsten BC a 504
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk

Commissie Activiteiten en Publicaties,
Geachte commissie,

Gaarne uw aandacht voor de volgende subsidieaanvrage
voor een manifestatie op het gebied van de beeldende kunst.
1. Gegevens aanvrager:
Vereniging van Mediakunstenaars
Bloemgracht 121
1016 KK Amsterdam
020-272620/229764

Amro bank 48.54.26.080
giro van de bank 2391

Kontaktpersonen:
Maarten Sprenger en Peter Mertens
020-864268/254758
2. Rechtspersoon
vereniging
K.V.K. nr. V533918
niet BTW plichtig

Bestuur
Heiner Holtappels, voorzitter
Bob van Walderveen
David Garcia
Raul Marroquin
Nan Hoover
Claudio Goulart
Maarten Sprenger, secretaris/penningmeester

Doelstelling rechtspersoon:
Bevordering van de belangen van de mediakunst en -kunstenaars en het organiseren en initieren van activiteiten op dit gebied.

Brochure bijgesloten, documentatiemap aanwezig bij commissie instellingen onder Time Based Arts/VMK. Curriculae der deelnemers ter inzage.

3. Gegevens manifestatie:
tentoonstelling.

4 t/m 15:

MANIFESTATIE/TENTOONSTELLING
De beeldlus

Het bestuur van de Vereniging van MediaKunstenaars is voornemens gedurende twee weken in de maanden juni/juli 1991 in de ruimte van (en in samenwerking met) Time Based Arts aan de Bloemgracht een tentoonstelling/-installatie te wijden aan een fenomeen dat zich binnen de vereniging als trend manifesteert. Al geruime tijd maken beeldend kunstenaars uit verscheidene disciplines gebruik van computers in beeldende zin. Zowel als hulpmiddel, als in combinatie met andere technieken. De laatste tijd onderzoeken meer en meer kunstenaaars de mogelijkheden van de computer als beeldend middel op zich. Beinvloed door de technische mogelijkheden (en beperkingen) van eenvoudige (beeld)computers is een groot aantal kunstenaars doende met de produktie van BEELDLUSSEN. Dit zijn zichzelf na verloop van tijd herhalende beeldenreeksen, al dan niet in de vorm van een dynamisch lichtschilderij, al dan niet in de vorm van een animatie. Het bestuur van de Vereniging van MediaKunstenaars meent dat de experimenten die menigeen daarmee ondernomen heeft zich tot een nieuw genre hebben ontwikkeld, dat van belang is voor de hedendaagse mediakunst. Dat is voor het bestuur van de Vereniging van MediaKunstenaars een reden de beeldlussen aan het publiek te willen presenteren. De verschillende inhoudelijke voorkeuren der deelnemers en het verschillend karakter van de te verwachten bijdragen (soms poetisch, soms ironiserend, soms ideematig of prikkelend door pure schoonheid) en het in beeldende zin vernieuwend karakter van de toegepaste techniek schept de verwachting dat een breed publiek in de tentoonstelling geinteresseerd is, een reele verwachting is dat rond de 500 bezoekers de tentoonstelling zullen bezoeken.

In het stadium waar het initiatief zich nu in bevindt is er een commissie van de vereniging doende te inventariseren welke kunstenaars bijdragen kunnen en willen leveren voor een installatie waar gedurende twee weken een vijfentwintigtal BEELDLUSSEN gelijktijdig en continu vertoond worden. Medewerking is toegezegd door en/of wordt verwacht van Ryu Tajiri – kunstenaar, Michel Cardena – Kunstenaar, Berry Meyers, filmer, Rob Luca – kunstenaar, Bill Spinhoven – kunstenaar, Peter Mertens – kunstenaar;docent Rietveld, Maarten van der Ploeg, kunstenaar;docent Rietveld, Maarten Sprenger – kunstenaar, Jaap de Jonge – kunstenaar;docent St.Joost, AnneMieke Eggenkamp – kunstenaar, Max Kisman – kunstenaar, Pieter Baan Mueller – kunstenaar, Wiel Seuskens – kunstenaar;docent beeldtechnologie, Ivo van Stiphout – kunstenaar, Donald Beekman en Martin Keppy – filmers, en de kunstacademie studenten Alex Palmboom, Eric Mels, Marcel de Laat, Robert van der Linde, Florine Kerkmeer.

Peter Mertens en Jaap de Jonge zijn doende met het ontwerp van de installatie. Het wordt een rondgang langs vijfentwintig -min of meer- private cabines. (schetsontwerp bijgevoegd)

Er is kontakt gelegd met Commodore Nederland. In ruil voor een minieme naamsvermelding en een kleine onkostenvergoeding zouden zij (vijfentwintig) voor vertoning benodigde apparaten ter beschikking kunnen stellen.

De tentoonstelling wordt begeleid door de publicatie van een kleine catalogus, een brochure, uitnodigingen en een affiche. De vormgeving daarvan is in handen van Henri Lucas en Peter Mertens.

Bijgevoegd is een videoband met enkele studies van beeldlussen van Ivo van Stiphout, Peter Mertens, Maarten Sprenger, Bill Spinhoven, Ryu Tajiri en Maarten van der Ploeg. Tevens op de band een schets van de inrichting van de ruimte en de ‘cabines’ door Jaap de Jonge.

Wij verzoeken u ons een subsidie van f 26.459,87 om de kosten van bijgaande begroting te dekken.

Met groet en hoogachting,

namens de vereniging,
Maarten Sprenger (secretaris)
Peter Mertens commissie beeldlussen. VMK

Donald Beekman Zeezicht

Michel Cardena 

AnneMieke Eggenkamp 

Martin Grootenboer?

Jaap Hoogerdijk 

Jaap de Jonge

Martin Keppy KeppyCycle

Florine Kerkmeer Zooming

Max Kisman E.V.O.-loda

Robert van der Linde

Walter van Lotringen X-rated cinema

Peter Mertens Party

Brian Meyers

Alex Palmboom

Gustaaf Petit

Maarten van der Ploeg 

Ben Schrijvers

Bill Spinhoven

Maarten Sprenger

Ivo van Stiphout Emmertjesgeheugen

Pieter Baan Mueller Stoplicht

Wiel Seuskens Lus

Ryu Tajiri 

Dop Terlingen

Camille Paul Verbont

Fransje Jepkes

Henk Kuilman Beeldwerk

Henri Lucas E.v.a. Leader

Rene Coelho/Shaun O'Neill

Three Millennia

U komt van park.nl/kar
Hier is een plan in wording
oktober/november 2014

 


 

 

PARKKAR

07
kunstenaar straatzicht van de parkkar, zomer 2015

PARKPARK
PARKAR

In 2016 viert PARK4DTV het 25-jarig bestaan met de PARK PARKKAR.

PARK PARKKAR is een platte wagen met daarop een groen PARKje – een grasmat – die in her en der in Amsterdam kan worden gePARKeerd; Op – betaalde – PARKeerplekken. Op de KAR is een boom gemonteerd, waaraan een televisie hangt die onverkort originele parkuitzendingen toont: de héle verzameling van ruim 1200 banden met 1 Uur ‘Puur Beeld en Geluid’.
Zo herhaalt de geschiedenis zich terwijl er geschiedenis wordt geschreven, Zo kunnen de culturele hoogtepunten worden herbeleefd op een hedendaagse wijze.
Op de kar is een barretje. Afhankelijk van de tijd en plaats kan daar een consumptie worden genuttigd. Soms een kopje koffie, soms limonade, bier of wijn.

05
werkplan parkkar, datasheet volgt

In de kar zit alle techniek (accu’s, omvormers, waterreservoir, zon- en regenschermen) om zo de kar flexibel en makkelijk inzetbaar te maken of een grote verscheidenheid aan plaatsen. (Langs de grachten, in PARKeergarages, bij manifestaties, festivals, stadsstranden en andere uithoeken)

Bijgaande schetsen tonen de voorgenomen basiselementen.

praktische opmerkingen.
– De KAR is past precies op 1 PARKeerplek.
- Kan zowel worden geduwd als door een auto getrokken.
- Kan makkelijk buiten onderdak.
- De opstelling is door één personeelslid de bedienen.

Wat dat nu en hoe:

Wij zoeken contact organisatoren en financiers in de culturele sector, maar ook met exploitanten van festivals, congressen parkeergarages.


- http://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl
- http://stedelijk.nl
- http://www.cition.nl
- http://www.li-ma.nl/
- http://www.park4d.tvhttp://twitter.com/pablopinkus
- http://twitter.com/petermertens

◦ ma 6 okt 2014 14:34uur
◦ do 20 nov 2014 10:34uur

---

PARK4DTV is een kunstenaarsinitiatief dat zich in de loop der jaren van verscheidene podia voor Mediakunst heeft bedient. Begonnen op lokale televisie heeft het Puur Beeld en Geluid van PARK4DTV inmiddels de weg gevonden naar onder meer CDRoms, Internetstreams, Download VCDs, DVDs en mobiele telefoonschermen.

PARK4DTV in 2015 staat onder de hoede van de Stichting PARK http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=41211639

http://nl.wikipedia.org/wiki/Park4dtv

 

 

 

NB: In deze fase voeren wij gesprekken met iedereen die goede raad heeft om dit idee tot plan te maken. Er wordt gestreefd naar verwezenlijking in 2016, proefopstellingen in 2015

 

mailt u ons via peter[at]park4d.tv