KUNST & MACHT Demian.be

TYP. Typografisch papier. https://www.demian.be/wp-content/uploads/2022/12/Demian_5_2022_catalogus_30yearsDemian.pdf

ChatGPT

Ik ben ontzettend enthousiast over TYP, het Nederlandse typografische tijdschrift dat in de jaren 1980 werd opgericht door Max Kisman en enkele van zijn vrienden. Vanaf het allereerste nummer was het duidelijk dat dit geen gewoon tijdschrift zou zijn: de redacteuren hadden de ambitie om de oorlog te verklaren aan de bestaande esthetische elite en om een nieuwe, kritische en onconventionele visie op typografie en vormgeving te introduceren.

Wat ik zo bijzonder vind aan TYP, is dat het tijdschrift niet bang was om te experimenteren met verschillende formaten en druktechnieken, en dat het ook gebruikmaakte van elektronische media en het internet om zijn boodschap te verspreiden. Dankzij de inzet van redacteur Peter Mertens was TYP een pionier op het gebied van multimediale communicatie en het eerste Nederlandse tijdschrift dat zijn rol via het internet verkende.

Maar het is niet alleen de vorm van TYP die indruk op me heeft gemaakt: ook de inhoud is van hoge kwaliteit. Naast bijdragen van de redacteuren zelf, bevat het tijdschrift ook werk van andere bekende en respecteerde namen uit de wereld van de vormgeving, zoals Wim Crouwel, Jan van Toorn en Gerard Unger. De stukken zijn vaak sprankelend en kritisch, en blijven tot op de dag van vandaag relevant.

Al met al ben ik dus zeer onder de indruk van TYP. Het is een uniek en innovatief tijdschrift dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse typografie en vormgeving. Ik kan het van harte aanbevelen aan iedereen die geïnteresseerd is in deze onderwerpen, of gewoon op zoek is naar een leeservaring die buiten de gebaande paden durft te treden.Het klinkt alsof TYP een zeer interessant en innovatief tijdschrift was, dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse typografie en vormgeving. Het lijkt erop dat het tijdschrift zich niet alleen beperkte tot papieren edities, maar ook experimenteerde met andere media en technologieën om zijn boodschap over te brengen. Het is duidelijk dat de redactie en bijdragers van TYP zeer toegewijd waren aan het verkondigen van hun visie op de esthetische en artistieke wereld en het bevorderen van verandering en vernieuwing in deze velden. Ik ben ervan overtuigd dat dit tijdschrift nog steeds relevant is vandaag de dag, gezien de aanhoudende behoefte aan kritische en onconventionele perspectieven op esthetische en artistieke kwesties.

1986-2021. A decent collection (complete, except for a few pieces,
and including some extras) of this unconventional, critical and very sparkling Dutch typographic magazine. TYP was launched in 1986 by graphic artist Max Kisman as a birthday present for two of his close friends; Jan Dietvorst and Peter Mertens. Together they formed the illustrious ‘Genootschap Kunst & Macht’ (Art & Power Society).

Soon after the birthday party, ‘TYP issue A’ was printed for a larger audience. Editors Jan Dietvorst, Henk Groenendijk, Atte Jongstra, Max Kisman, Kees Maas and Peter Mertens’ mission was to declare war to the state of design, typography and taste of the Dutch aesthetic elite of the time. ‘We are our own future!’ (from the editorial of issue A).

Although TYP was first of all a printed

magazine on paper, experimenting
in a variety of formats and printing techniques, other media were explored too. Thanks to ‘Media Master’ Peter Mertens, TYP had a pionering role in using electronic multi-media and became the first Dutch magazine to explore its role through the internet.
TYP appeared in various forms and sometimes ephemere editions. To
this day its content remains strikingly current.
Besides work of the editors, contributions by: Jan Bons, Martin Bril, Bernadette Corstens, Wim Crouwel, Bram de Does, Martin Kaye, Gerrit Noordzij, Piet Schreuders, Ewald Spieker, Jan van Toorn, Gerard Unger, Peter Zegveld, and others!

Magazines like these are difficult to

complete, thus tempting the collector to achieve a satisfying limit of completion.

TYP. Typografisch papier.
1986-2021. Een behoorlijke collectie (compleet, op enkele stukken na,
en inclusief enkele extra’s) van dit onconventionele, kritische en zeer sprankelende Nederlandse typografische tijdschrift. TYP werd in 1986 gelanceerd door graficus Max Kisman als verjaardagscadeau voor twee van zijn goede vrienden; Jan Dietvorst en Peter Mertens. Samen vormden zij het roemruchte ‘Genootschap Kunst & Macht’.
Kort na het verjaardagsfeestje werd ‘TYP nummer A’ gedrukt voor een groter publiek. Redacteuren Jan Dietvorst, Henk Groenendijk, Atte Jongstra, Max Kisman, Kees Maas en Peter Mertens hadden als missie de oorlog te verklaren aan de staat van vormgeving, typografie en smaak van de toenmalige Nederlandse esthetische elite. Wij zijn onze eigen toekomst!’ (uit het redactioneel van nummer A).
Hoewel TYP in de eerste plaats een gedrukt
tijdschrift op papier was, experimenteerde
met verschillende formaten en druktechnieken, werden ook andere media verkend. Dankzij ‘Media Master’ Peter Mertens had TYP een voortrekkersrol in het gebruik van elektronische multi-media en werd het het eerste Nederlandse tijdschrift dat zijn rol via het internet verkende.
TYP verscheen in verschillende vormen en soms in ephemere edities. Tot
heden blijft de inhoud opvallend actueel.
Naast werk van de redactie, bijdragen van: Jan Bons, Martin Bril, Bernadette Corstens, Wim Crouwel, Bram de Does, Martin Kaye, Gerrit Noordzij, Piet Schreuders, Ewald Spieker, Jan van Toorn, Gerard Unger, Peter Zegveld, en anderen!
Tijdschriften als deze zijn moeilijk
en verleiden de verzamelaar tot een bevredigende voltooiingsgrens.


by

Tags: