TYP. Typografisch papier. Amsterdam 1986-2021

A complete collection of this unconventional, critical and very sparkling Dutch typographic magazine. TYP was launched in 1986 by graphic artist Max Kisman as a birthday present for two of his close friends; Jan Dietvorst and Peter Mertens. Together they formed the illustrious ‘Genootschap Kunst & Macht’ (Art & Power Society).
Soon after the birthday party, ‘TYP issue A’ was printed for a larger audience. Editors Jan Dietvorst, Henk Groenendijk, Atte Jongstra, Max Kisman, Kees Maas and Peter Mertens’ mission was to declare war to the state of design, typography and taste of the Dutch aesthetic elite of the time. ‘We are our own future!’ (from the editorial of issue A).
Although TYP was first of all a printed magazine on paper, experimenting in a variety of formats and printing techniques, other media were explored too. Thanks to ‘Media Master’ Peter Mertens, TYP had a pionering role in using electronic multi-media and became the first Dutch magazine to explore its role through the internet. To this day its content remains strikingly current.
Besides work of the editors, contributions by:
Jan Bons, Martin Bril, Bernadette Corstens, Wim Crouwel, Bram de Does, Martin Kaye, Gerrit Noordzij, Piet Schreuders, Ewald Spieker, Jan van Toorn, Gerard Unger, Peter Zegveld, and others!
TYP appeared in various forms and sometimes ephemere editions of which some are rarely to be traced. A nearly complete set of TYP is part of the collection Stedelijk Museum Amsterdam.
Our set consists of 28 items all in fine condition. Detailed description on demand. € 2.500

TYP. Typografisch papier. Amsterdam 1986-2021. Een complete collectie van dit onconventionele, kritische en zeer sprankelende Nederlandse typografische tijdschrift. TYP werd in 1986 gelanceerd door grafisch kunstenaar Max Kisman als verjaardagscadeau voor twee van zijn goede vrienden; Jan Dietvorst en Peter Mertens. Samen vormden zij het illustere ‘Genootschap Kunst & Macht’.
Kort na het verjaardagsfeest werd ‘TYP nummer A’ gedrukt voor een groter publiek. Redacteuren Jan Dietvorst, Henk Groenendijk, Atte Jongstra, Max Kisman, Kees Maas en Peter Mertens’ missie was om de oorlog te verklaren aan de staat van ontwerp, typografie en smaak van de Nederlandse esthetische elite van die tijd. Wij zijn onze eigen toekomst!’ (uit het hoofdartikel van nummer A).
Hoewel TYP in de eerste plaats een gedrukt tijdschrift op papier was, waarin werd geëxperimenteerd met verschillende formaten en druktechnieken, werden ook andere media verkend. Dankzij ‘Media Master’ Peter Mertens had TYP een voortrekkersrol in het gebruik van elektronische multimedia en werd het het eerste Nederlandse tijdschrift dat zijn rol via het internet verkende. Tot op de dag van vandaag blijft de inhoud opvallend actueel.
Naast werk van de redactie, bijdragen van:
Jan Bons, Martin Bril, Bernadette Corstens, Wim Crouwel, Bram de Does, Martin Kaye, Gerrit Noordzij, Piet Schreuders, Ewald Spieker, Jan van Toorn, Gerard Unger, Peter Zegveld, en anderen!
TYP verscheen in verschillende vormen en soms in ephema-uitgaven waarvan er maar zelden een paar te traceren zijn. Een bijna complete set van TYP maakt deel uit van de collectie Stedelijk Museum Amsterdam.
Onze set bestaat uit 28 items, allemaal in prima staat. Gedetailleerde beschrijving op aanvraag. € 2.500


Posted

in

,

by

Tags: