Televisie, video en cinema

‘Tegenwoordig hebben ook intellektuelen en kunstenaars teevee in huis gehaald, al is hij soms wat klein uitgevallen’, schrijven Hein Reedijk en Gijs van Tuijl in 1974 in het tijdschrift Museumjournaal in een bijdrage met de titel Video in de kinderschoenen. Hun tekst is de eerste van 29 bijdragen in het boek Turbulentie rond videokunst / Kunstkritische reflecties op een nieuw medium 1970 – 2010. Deze bloemlezing van teksten over de receptie van videokunst, samengesteld en zorgvuldig geannoteerd door Sander Kletter is onderdeel van een door NAI010 uitgegeven reeks van elf boeken waarin de waardering van moderne en hedendaagse kunst in Nederland in de periode 1885 tot 2015 het onderwerp is.

Televisie, het woord is gevallen. Tot ver in de jaren negentig van de vorige eeuw blijkt televisie het fenomeen in het licht waarvan videokunst wordt gepositioneerd en beoordeeld.… Lees verder...

Why Beauty Matters

In de BBC documentaire Why Beauty Matters van Roger Scruton uit 2009 is naast hedendaagse architectuur vooral de beeldende kunst het onderwerp van zijn afkeer en woede; met de Engelse schrijver kregen zij er een geduchte tegenstander bij. Volgens Scruton streeft de moderne kunst sinds Marcel Duchamp willens en wetens lelijkheid na – the cult of ugliness in art – ,de conservatief en filosoof vindt de tendens verwerpelijk en zelfs funest. * In zijn met natuuropnamen en symfonische muziek gestoffeerde pleitrede stelt Scruton dat de mens naast zijn fysiologisch bepaalde (eet)lust ook ‘spiritual and moral needs’ heeft, behoeften die met schoonheid kunnen worden vervuld. Aan het begin van de twintigste eeuw werd met de tentoonstelling van Duchamp’s ‘urinal’ zijns inziens het ideaal van schoonheid door het primaat van het idee en de originaliteit ‘ achieved at whatever moral cost’ vervangen.… Lees verder...

T y P ❌ ❌ ❌ : Kappie en de Letterverbranding

Het waren donkere tijden. Vond Kappie. Het kon hem niet schelen. Maar, hoe dan ook, het waren donkere tijden. In Letterland was het tijd voor verlichting. Letterverlichting.
Kappie was een rare. Had hij het woord, dan had hij het. Ging het over letters, dan bleek er een zeer dunne lijn tussen letterliefde en letterhaat te lopen. Soms hield hij er rare gedachten op na. Hij was er zelf van in de war.
In Kappies eerste cursiefje in de typ ‘alles kap’ stonden daarom alleen maar golvende lijntjes. Kappie had niets te zeggen en dat zei hij.
TYP, Typografisch Papier, is het inmiddels onsterfelijke tijdschrift van het genootschap Kunst & Macht, dat in augustus 1986 ten doop werd gehouden op de eerste bijeenkomst van het genootschap.… Lees verder...